วันที่   10   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 หอประชุม(หลังเก่า) 08.30-16.30   - การจัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  120  นางอรชา ชูเชื้อ
 หอประชุมชั้นบนอาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - ขอใช้สถานที่แข่งขันกีฬาเทควันโด  50  นายสมชาย สุทธจิตร์
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 08.30-16.30   - จัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  120  นางอรชา ชูเชื้อ