วันที่   5   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 หอประชุม(หลังเก่า) 08.30-16.30   - การจัดสถานที่สภาวัฒนธรรม  50  นายสมชาย เจริญฤทธิ์