วันที่   15   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 หอประชุม(หลังเก่า) 08.30-16.30   - จัดพิธีไหว้ครู และ เปิดการฝึก นศท.ประจำปี2565.  300  นางวาสนา สุทธจิตร์