วันที่   28   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 08.30-12.00   - ประเมิน ว.21  10  นายสมชาย สุทธจิตร์